Välkommen till Sjönnebols Herrgård!

Vi som äger och driver Sjönnebols Herrgård & Ramstad Lantbruk AB heter Karl Petter Bergvall och Jonna von Walter.Till vår hjälp har vi vår heltidsanställde Stefan Sundman. Han har arbetat hos oss sedan 2011.Ramstad Gård förvärvades av Petters morfar Alf Lindblom och har sedan dess varit i familjens ägo. 2014 fick vi även möjlighet att förvärva den arnrika herrgården på Sjönnebol.


Vår verksamhet består av många delar men framförallt bedrivs växtodling och lammproduktion i ekologisk regi på de två sammanhängande gårdarna. Vi tror på att främja ekosystem och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Vi odlar allt vårt foder till djuren själva och det som blir över säljs antingen som utsäde, brödsäd eller som foder. Plasten vi använder oss av i rundbalarna är av återvunnen plast som producerats i Sverige.


Utfordringen till djuren styrs av avancerad teknik för att passa djurens behov. Detta med hjälp av elmotorer där elen producerats med hjälp av solceller på vardera gård. På så vis kan vi hålla nere förbrukningen av fossilt bränsle.Till fastigheterna hör också en del skog som förvaltas av oss själva. Båda gårdarna värms dessutom upp av flispannor som drivs av flis från vår egen skog.


Utöver lantbruket finns även en del andra verksamheter på gården. Så som en inomhushall för hundträning samt en småskalig kennel där vi föder upp arbetande Border collies.Man kan boka boende året om på herrgården och letar ni lokal till ert bröllop har ni verkligen hittat rätt! Vi hyr ut både boende och festlokal för bröllopshelger under sommaren.